Nawigacja

Książki – Kraków

Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945–1947

Maciej Korkuć, Apolonia Ptak, Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945–1947, Kraków 2001

Mieczysław Wądolny „Granit”, „Mściciel”, żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji niemieckiej, po wojnie stanął na czele niepodległościowego oddziału partyzanckiego walczącego na ziemi wadowickiej. Otoczony przez komunistyczne siły bezpieczeństwa zginął rozrywając się granatem 14 stycznia 1947 r.

Na publikację składają się dwie niezależne od siebie części. Opracowanie Macieja Korkucia „Oddział partyzancki Mieczysława Wądolnego »Mściciela«” jest oparte o informacje zgromadzone przez autora w ramach badań nad dziejami podziemia zbrojnego w latach czterdziestych XX w. Autor wykorzystał m.in. zachowane dokumenty podziemia, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie.
Część druga to opracowanie Apolonii Ptak oparte na relacjach żyjących jeszcze podkomendnych Mieczysława Wądolnego, zgromadzonych w wyniku prowadzonego z dużym uporem i konsekwencją „prywatnego śledztwa” autorki.

Zamierzeniem wydawców było, aby obie te części uzupełniały się wzajemnie pokazując realia i okoliczności partyzanckiej walki z władzą komunistyczną.

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry