Nawigacja

Książki – Kraków

Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975

  • Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975
    Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975
Marcin Kasprzycki, Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975, Kraków 2020, 1232 s., ISBN: 978-83-8098-941-2

Książka przedstawia działalność aparatu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975. Omówiono m.in. proces organizowania aparatu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim, jego strukturę oraz zmiany, jakim podlegała w kolejnych latach. Przeanalizowano działalność pionów operacyjnych, Referatu Śledczego, pionów pomocniczych oraz komórek nieoperacyjnych. Ponadto przedstawiono funkcjonariuszy należących do kadry kierowniczej, zaprezentowano obsadę personalną i portret zbiorowy funkcjonariuszy UB/SB w Nowym Sączu. W aneksie zamieszczono wykaz różnej kategorii spraw operacyjnych, założonych i prowadzonych przez UB i SB w latach 1955–1975.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry