Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Za kulisami bezpieki. Jednostki pomocnicze UB-SB na tle codziennego funkcjonowania aparatu represji PRL (1944–1990)” – Kraków, 18-19 maja 2023 (zgłoszenia do 5 marca 2023 r.)

Badania nad aparatem represji PRL trwają już od wielu lat i zaowocowały sporą liczbą różnorodnych publikacji. Pomimo tego istnieją obszary jego działalności, które nie zostały jeszcze szerzej zbadane, a nawet można je uznać za „białe plamy”. Do takich właśnie zagadnień należy funkcjonowanie jednostek pomocniczych resortu, bez których pion operacyjny UB/SB nie byłby w stanie funkcjonować.

W latach 1944–1990 zaplecze bezpieki zostało bardzo rozbudowane i była w nim zatrudniona ponad połowa pracowników całego resortu. Na poziomie centrali tworzyły je departamenty, biura i mniejsze komórki, które odpowiadały m.in. za sprawy kadrowe, finanse, łączność, transport, aprowizację, logistykę, a także kwestie techniczne, gospodarcze oraz utrzymanie i rozbudowę infrastruktury. Część z nich realizowała bardziej specjalistyczne zadania jak np. Biuro ds. Funkcjonariuszy MBP, czy też Służba B.O. MBP. W ramach MSW działały m.in. Główny Inspektorat Ministra, Biuro „A” MSW, Biuro Historyczne, Biuro Informatyki, Biuro Rejestracji Cudzoziemców, Biuro RKW, Departament Społeczno-Administracyjny, Zarząd I (Operacyjno-Obronny), Zarząd Administracyjno-Gospodarczy, czy też Zarząd Polityczno-Wychowawczy, których działalność nie została dotąd szerzej opisana.

Na potrzeby pracowników resortu stworzono niezależny system służby zdrowia, opieki socjalnej, czy opieki nad dziećmi. W jego ramach działały także ośrodki wypoczynkowe i wczasowe, kluby sportowe, a zatrudnieni w nim ludzie mieli przywilej korzystania z dobrze zaopatrzonych sklepów „za żółtymi firankami”.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, której celem jest nie tylko przedstawienie organizacji i zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze UB/SB, ale też przyjrzenie się aparatowi bezpieczeństwa z innej perspektywy. Interesują nas również referaty dotyczące tematyki życia codziennego i mentalności funkcjonariuszy, a także tego ile zarabiali, jak wyglądało ich życie rodzinne i towarzyskie, jak spędzali wolny czas. Być może przy okazji udałoby się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ich świat był rzeczywiście tak hermetyczny i oderwany od życia zwykłych obywateli, jak zwykło się sądzić. Choć kwestie te bywają pomijane, podjęcie próby ich opisania może stanowić cenne uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy o aparacie represji i jego ludziach.

Przygotowane przez Państwa artykuły pokonferencyjne staną się podstawą bloku tematycznego periodyku „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, którego wydanie planowane jest na rok 2024 (40 punktów).

Wraz ze zgłoszeniem na konferencję, prosimy o nadesłanie abstraktu wystąpienia (ok. 300 znaków ze spacjami).

Instytut Pamięci Narodowej nie pokrywa kosztów konferencji dla uczestników zewnętrznych.

Kontakt:

do góry