Nawigacja

Konferencje naukowe

Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach

22 kwietnia 2022 r. zakończyła się międzynarodowa konferencja „Dzieci i wojna”, zorganizowana przez Muzeum Lidice i Instytut Polski w Pradze, w ramach upamiętnienia 80. rocznicy zagłady miejscowości Lidice i Ležáky.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowych i memoratywnych z Czech, Słowacji i Polski. Referaty przedstawili m.in. dr Joanna Lubecka, dr Anna Czocher i dr Maciej Zakrzewski – wszyscy troje z Oddziału IPN w Krakowie. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy plenerowej przygotowanej przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, poświęconej polskim wsiom spacyfikowanym w czasie II wojny światowej. Złożono kwiaty pod pomnikiem Dzieci Ofiar Wojny w Lidicach.

10 czerwca 1942 r. Niemcy zrównali z ziemią wieś Lidice pod Pragą. Na miejscu zastrzelili 173 mężczyzn, kobiety wywieźli do obozów koncentracyjnych, a 82 dzieci do Łodzi. Wkrótce zamordowali je w komorach gazowych na przerobionych samochodach ciężarowych, w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (woj. wielkopolskie). Niemieckie barbarzyństwo było odwetem za śmierć gen. SS i policji Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, który zmarł w wyniku ran odniesionych w zamachu przeprowadzonym na niego przez wyszkolonych w Anglii czechosłowackich spadochroniarzy.

 • Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
  Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
 • Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
  Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
 • Dr Eduard Stehlik, dyrektor Muzeum Lidice
  Dr Eduard Stehlik, dyrektor Muzeum Lidice
 • Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
  Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
 • Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
  Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
 • Lidice
  Lidice
 • Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
  Historycy z krakowskiego oddziału IPN na konferencji naukowej w Czechach
 • Pomnik Dzieci Ofiar Wojny w Lidicach
  Pomnik Dzieci Ofiar Wojny w Lidicach
 • Pomnik Dzieci Ofiar Wojny w Lidicach
  Pomnik Dzieci Ofiar Wojny w Lidicach
 • Pomnik Dzieci Ofiar Wojny w Lidicach
  Pomnik Dzieci Ofiar Wojny w Lidicach
do góry