Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Krakowie
ul. Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

Naczelnik – Piotr Stawowy
Zastępca Naczelnika – Ewa Zając-Goleń

tel. 12 289 20 40
tel. 12 289 20 41
fax 12 289 20 42

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

12 289 20 45

12 289 20 48

12 289 20 49

12 289 20 50

12 289 20 51

12 289 20 52

12 289 20 54

12 289 20 66

do góry