Nawigacja

Fotorelacje

Lata 1944-1947 były tematem warsztatów na kieleckim „Przystanku Historia”

  • Warsztaty na „Przystanku Historia” w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
    Warsztaty na „Przystanku Historia” w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  • Warsztaty na „Przystanku Historia” w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
    Warsztaty na „Przystanku Historia” w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  • Warsztaty na „Przystanku Historia” w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
    Warsztaty na „Przystanku Historia” w Kielcach. Fot. Michał Zawisza

Warsztaty historyczne „Koniec wojny i początek zniewolenia” odbyły się 25 maja 2022 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Uczniowie II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach wysłuchali trzech prelekcji dotyczących lat 1944-1947, czyli okresu budowania ustroju komunistycznego w Polsce. W każdym z bloków tematycznych młodzież pracowała ze źródłami historycznymi różnej proweniencji.

Pierwszą część warsztatów prowadził prof. Grzegorz Miernik z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który omówił sytuację Polski na arenie międzynarodowej w schyłkowym kresie II wojny światowej. Przedstawił jak wyglądało „wyzwalanie” Kielecczyzny przez Armię Czerwoną. Uczniowie zapoznali się z prasą z tego okresu, w której m.in. opisywano ogromne zasługi, siłę bojową, liczne zalety i ogólną „cudowność” tejże armii. Uczniowie konfrontowali podane w prasie informacje z innymi źródłami świadczącymi o rzeczywistych działaniach sowieckich żołnierzy.

W drugiej części dr Marzena Grosicka z Delegatury IPN w Kielcach omówiła sytuację polityczną Polski w okresie powojennym, poczynania komunistów oraz rzeczywiste wpływy PPR, działalność opozycji, referendum z 30 czerwca 1946 r. oraz wybory z 19 stycznia 1947 r. W ramach pracy ze źródłem archiwalnym uczniowie analizowali dokument wytworzony przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, w którym funkcjonariusze opisali działania represyjne wymierzone w największą opozycyjną partię, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe.

Ostatnia część spotkania dotyczyła niepodległościowego podziemia zbrojnego po wojnie. Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Delegatury IPN w Kielcach przedstawił działalność partyzancką. Omówił również przykładowe akcje podejmowane przez Wyklętych. W ramach pracy ze źródłem archiwalnym uczniowie analizowali grypsy por. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, komendanta Inspektoratu WiN na Kielecczyźnie.

do góry