Nawigacja

Konkursy historyczne

Poezja i proza okresu II wojny światowej. Konkurs w Kielcach

80. rocznica wybuchu II wojny światowej stała się inspiracją do zorganizowania przez Delegaturę IPN w Kielcach konkursu recytatorskiego o tematyce wojennej.

Konkurs „…gdy nad głowami świszczą kule… – poezja i proza okresu II wojny światowej” adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z woj. świętokrzyskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie repertuaru zgodnego z tematem oraz recytacja dwóch wybranych tekstów. Prezentacja utworów może być wzbogacona o muzykę, gest i ruch, pod warunkiem, że służą one twórczej interpretacji tekstu.

Ocenie komisji konkursowej podlegać będą:

  • dobór i interpretację repertuaru
  • zrozumienie tematu
  • kulturę słowa
  • ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną do 27 września 2019 r. na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl. Patronat nad konkursem objął świętokrzyski kurator oświaty.

do góry