Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Akcja Burza. Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom”. Lista uczniów i harmonogram etapu wojewódzkiego – 16 kwietnia 2024

Etap wojewódzki konkursu „Akcja Burza. Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom” dla uczniów szkół podstawowych woj. małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. Lista uczniów zakwalifikowanych i harmonogram rozmów konkursowych – w załącznikach [PDF].

Rozmowy konkursowe zaplanowano w:

  • Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Garbarska 1
  • Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8

Eliminacje zostaną przeprowadzone w formie ustnej, równocześnie w dziewięciu komisjach, według harmonogramu zamieszczonego poniżej w załączniku [PDF].

Prosimy o przypomnienie uczniom, że etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w formie ustnej. Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego w czasie nie dłuższym niż 15 minut powinien zaprezentować swoją pracę, uzasadniając wybór tematu, przedstawiając treść pracy, wnioski, dokonując analizy i oceny zebranego materiału źródłowego. Następnie odpowie na dwa pytania dotyczące jego pracy. Organizatorzy konkursu nie przewidują korzystania przez uczniów z prezentacji multimedialnych ani notatek.

Przedmiotem oceny komisji są wyłącznie prezentacje pracy i odpowiedzi, udzielone przez uczestnika konkursu. Wypowiedź ustna oceniana jest według kryteriów, stanowiących załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.

Przypominamy o konieczności przestawienia legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w konkursie odpowiada dyrektor szkoły. Rodzic/opiekun może wejść z uczniem do budynku (nie do sali), tylko w sytuacji, gdy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Pisemne zastrzeżenie dotyczące organizacji i przebiegu po etapie wojewódzkim konkursu można składać, zgodnie z regulaminem, do 23 kwietnia 2024 r., do przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej, na adres e-mail: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl lub na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

do góry