Nawigacja

Konkursy historyczne

Wyrok na ziemiaństwo – 80 lat od komunistycznej reformy rolnej. Nowa edycja edukacyjnego projektu ziemiańskiego. Zgłoszenia szkół do 1 marca 2024

Nasz projekt zakłada organizację szkoleń dla nauczycieli i edukatorów oraz realizację materiałów filmowych w celu przybliżenia tematyki zainteresowanym. Głównym elementem pozostaje konkurs historyczny, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych. Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch form – pisemnej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność z faktami oraz samodzielna analiza materiałów historycznych. Elementem niezbędnym będzie oparcie pracy na źródłach, a szczególnie doceniane będą prace prezentujące losy nieznanych szerzej postaci i rodzin oraz miejsc, w których znaleźli się wypędzeni z majątków ziemskich właściciele.

Zwycięzcy konkursu przyjadą do Krakowa na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu, która planowana jest na 7 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmujemy do 1 marca 2024 r. Należy je przesłać do ogólnopolskiego koordynatora projektu dr. Pawła Mazura z Oddziału IPN w Krakowie, e-mail: pawel.mazur@ipn.gov.pl, tel. 666 010 620

Ziemianie w obliczu komunistycznej reformy rolnej

Wraz z postępem Armii Czerwonej i kreowaniem nowej rzeczywistości politycznej na opanowanych przez nią terenach, PKWN dekretami wprowadzał rewolucyjne zmiany w polskim systemie społecznym i gospodarczym. Celem tych działań było usunięcie dawnych elit i zapewnienie dominacji władzy komunistycznej w Polsce.

Jedną z pierwszych decyzji PKWN było ogłoszenie 6 września 1944 r. dekretu o reformie rolnej, która zakładała wywłaszczenie pod przymusem i bez odszkodowania wszystkich właścicieli ziemskich, posiadających gospodarstwa powyżej 50 ha ziemi obszaru ogólnego. Co więcej, ziemianie wraz z rodzinami musieli opuścić granice rodzimego powiatu i rozpoczynali tułacze życie w kraju lub na emigracji.

Wywłaszczenie z majątków, poprzedzone często rabunkiem mienia stanowiło preludium do czasu zubożenia, represji i marginalizacji dla ziemian oraz ich rodzin. Mimo to większość z nich zachowała godność, przetrwała trudny okres stalinizmu i kolejnych dekad, podtrzymując tradycję i przekazując etos stanowiący fundament kultury ziemiańskiej.

do góry