Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”. Prace przyjmujemy do 10 marca 2023

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi, w szczególności harcerzy, najnowszą historią Polski, działalnością harcerstwa podczas II wojny światowej, wojennymi życiorysami harcerzy i instruktorów, a także miejscami pamięci.

IV edycja konkursu skupia się na zagadnieniu harcerskiego systemu wychowania, ideałów harcerskich oraz instruktorów, którzy ukształtowali pokolenia harcerzy pełniących służbę podczas II wojny światowej. Tegoroczne zadanie polega na zaprezentowaniu w formie pracy konkursowej, tj. pracy plastycznej, multimedialnej lub pisemnej, swoich przemyśleń związanych z wymienionymi wyżej zagadnieniami.

  • Grupa docelowa: szkoły podstawowe (klasy 4-8) oraz szkoły ponadpodstawowe
  • Termin nadsyłania prac: 30 stycznia – 10 marca 2023 r.
  • Organizatorzy: Oddział IPN w Krakowie i Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki
  • Patronat honorowy: wojewoda małopolski, starosta tarnowski, Kuratorium Oświaty w Krakowie, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
  • Kontakt: Kamil Szkaradek (IPN Kraków), tel. 666 010 629, e-mail: kamil.szkaradek@ipn.gov.pl
    Cezary Pałka (IPN Kraków), tel. 795 534 153 e-mail: cezary.palka@ipn.gov.pl
    phm. Renata Kawula (Chorągiew Krakowska ZHP), tel. 609 198 126, e-mail: renata.kawula@zhp.net.pl

 

do góry