Nawigacja

Komunikaty

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie III Wydział Karny w sprawie Władysława Kolasy

Sąd Okręgowy w Krakowie III Wydział Karny, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tj. Dz.U. 2018 roku, poz. 2099), postanowił o podaniu treści postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie III Wydział Karny z 27 maja 2019 roku syg. akt III Ko 553/18 do publicznej wiadomości w szczególny sposób poprzez opublikowanie na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządzonego przez Sąd wyciągu postanowienia oraz jego uzasadnienia. Przesłany przez Sąd wyciąg znajduje się w załączniku.

do góry