Nawigacja

Komunikaty

Prokurator OKŚZpNP w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi H. – byłemu naczelnikowi Wydziału do Walki z Bandytyzmem WUBP w Krakowie

Sygn. akt S 68.2017.Zk

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie w dniu 18 września 2017 r. skierował do Sądu Rejonowego w Myślenicach akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi H. – byłemu naczelnikowi Wydziału do Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.

Kazimierz H. został oskarżony o nakłonienie podległego mu funkcjonariusza UB do zadania zatrzymanemu żołnierzowi podziemia niepodległościowego Janowi S. ciosów metalową rurką w głowę, skutkujących powstaniem poważnych obrażeń ciała u pokrzywdzonego, oraz o nieudzielenie zatrzymanemu pomocy medycznej, w wyniku czego Jan S. zmarł w dniu 29 stycznia 1955 roku w Krakowie.

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało wszczęte w następstwie pisemnego zawiadomienia złożonego przez osobę prywatną. W jego toku, w oparciu o zeznania świadków oraz uzyskaną dokumentację ustalono, iż Kazimierz H. był organizatorem akcji mającej na celu ujęcie Jana S. – jednego z najdłużej ukrywających się żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie Polski południowej.

Opracowując plan zatrzymania Jana S. oskarżony nakłonił podległego mu funkcjonariusza do doprowadzenia wyżej wymienionego do utraty świadomości, a następnie znajdującemu się w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia pokrzywdzonemu nie zapewnił odpowiedniej opieki medycznej i zaniechał skierowania go do szpitala. W ten sposób przyczynił się do śmierci Jana S.

Kraków dnia 22 września 2017 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie
prokurator Waldemar Szwiec

do góry