Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Katyń. Dodatek do „Dziennika Polskiego” [PDF]

5 marca 2020 r. Dodatek historyczny przygotowany przez Oddział IPN w Krakowie dla upamiętnienia 80. rocznicy zbrodni katyńskiej

W numerze

 • dr Anna Czocher, Geneza zbrodni
  Na wzajemnych relacjach pomiędzy ZSRS i Polską w okresie międzywojennym zaważyła klęska Armii Czerwonej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.
 • dr Monika Komaniecka-Łyp, Straszny ten ludzki los – los Polaka!
  Działania władz sowieckich miały na celu zniszczenie polskiej inteligencji. Dopełnieniem okrutnego losu polskich wojskowych była tragiczna sytuacja ich rodzin z ziem wschodnich. Łącznie w czterech deportacjach wywieziono 327 tysięcy polskich obywateli.
 • dr Paweł Naleźniak, Dwadzieścia tysięcy ofiar
  125 najbardziej „zasłużonych” funkcjonariuszy NKWD z Kalinina, Smoleńska i Charkowa – za „pomyślne wykonanie zadań specjalnych” – zostało nagrodzonych pochwałą, dodatkową pensją i premią w wysokości 800 rubli.
 • Dariusz Gorajczyk, Na fundamencie kłamstwa
  Jeśliby przyjąć, że komunizm jest w swojej istocie systemem opartym na zorganizowanym kłamstwie, to przypadek kłamstwa katyńskiego jest tego doskonałym potwierdzeniem.
 • dr Mateusz Zemla, Trzy komisje w lesie katyńskim
  Dzięki wieloletnim staraniom i poświęceniu wielu ludzi, w tym – szczególnie – rodzin pomordowanych, zbrodnia katyńska stała się symbolem triumfu prawdy nad sowieckim okrucieństwem, kłamstwem i matactwem.
 • Klaudia Rok, Francuzi „widzieli doły Katynia”
  Ukazująca się w strefie okupowanej i w Państwie Vichy prasa nie miała wątpliwości, że odpowiedzialni za zbrodnię byli Sowieci. Było też dla niej jasne, że Churchill i Roosevelt nie poświęcą dobrych stosunków z ZSRS na rzecz Polaków.
 • dr hab. Filip Musiał, Katyń po osiemdziesięciu latach
  Osiemdziesiąt lat po zamordowaniu przez Sowietów przedstawicieli polskiej elity intelektualnej domagamy się wciąż nie tylko prawdy, ale także międzynarodowego uznania zbrodniczości sowieckich działań.
do góry