Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Zrujnować i zniszczyć! Wieś polska podczas II wojny światowej

Kuryer Kielecki, 10.07.2019. Numer poświęcony represjom niemieckim i eksploatacji wsi polskiej podczas II wojny światowej

W numerze

  • dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach), Zbrodnie niemieckie na wsi we wrześniu 1939 r.
  • dr Wojciech Wichert (Oddział IPN w Szczecinie), Praca przymusowa więźniów w kompleksie obozowym Auschwitz III-Monowitz i w podobozie Bobrek
  • Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie), Losy mieszkańców Michniowa – przymusowych robotników w III Rzeszy
  • dr Katarzyna Jedynak (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie), Zniszczenia i straty na Kielecczyźnie na przykładzie powiatu opatowskiego w trakcie działań na przyczółku sandomierskim
  • dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach), Niemieckie represje na wsi w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego
do góry