Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Kuryer Kielecki. Historyczny kompromis [PDF]

Wydawnictwo przygotowane przez Delegaturę IPN w Kielcach – 3 czerwca 2019

Numer „Kuryera Kieleckiego”, przygotowany z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., poświęcony został sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w drugiej połowie lat 80, obradom Okrągłego Stołu, a także działalności NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych regionu świętokrzyskiego w latach 1988-1989.

W numerze

  • dr Cecylia Kuta (Oddział IPN w Krakowie), Rozkład władzy komunistycznej w Polsce 1988-1989
  • dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (Delegatura IPN w Kielcach), Region Świętokrzyski w okresie przełomu politycznego lat 1988-1989
  • Marzena Grosicka (Delegatura IPN w Kielcach), Zmagania z władzą. Relacje działaczy NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych regionu świętokrzyskiego z lat 1988-1989
  • Marzena Grosicka, Kościół katolicki w regionie świętokrzyskim w drugiej połowie lat ‘80
  • dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Zmagania z władzą – opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim w meldunkach Służby Bezpieczeństwa i prasie podziemnej (1988-1989)
do góry