Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Czerwony marsz na Zachód. 1918-1919. Broszura popularnonaukowa [PDF]

Wydawnictwo Oddziału IPN w Krakowie, autorstwa Anny Zechenter. Kraków 2018

Minęło zaledwie pięć dni od przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem, co dało początek odrodzeniu Rzeczypospolitej, gdy 16 listopada 1918 roku dowództwo sił zbrojnych Rosji Sowieckiej utworzyło w strukturach Armii Czerwonej związek operacyjny nazwany Armią Zachodnią i postawiło przed nim cel: zająć Białoruś i Litwę, a w odleglejszej perspektywie – ziemie polskie.

Potem zaś miliony krasnoarmiejców miały ruszyć na Zachód. Taka decyzja wynikała wprost z doktryny bolszewickiej, głoszącej uniwersalność komunistycznej utopii i przewidującej narzucenie jej innym państwom. Wojna polsko-bolszewicka nie rozpoczęła się, jak chcieliby historycy i propagandziści sowieccy oraz rosyjscy, w 1920 roku wyprawą kijowską Piłsudskiego, lecz dużo wcześniej.

do góry