Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Na drogach do Niepodległej… Z dziejów rodziny Kucharskich [PDF]

Broszura edukacyjna do pobrania (2021)

W nawiązaniu do kolejnej rocznicy wybuchu powstania listopadowego Delegatura IPN w Kielcach i Towarzystwo Naukowe Sandomierskie udostępniają broszurę poświęconą losom rodziny Kucharskich. Przez pryzmat historii przedstawicieli pięciu pokoleń tej sandomierskiej rodziny ukazano inspirującą drogę Polaków do odzyskania niepodległości.

W rozdziale pierwszym poznajemy Jakuba Kucharskiego, żołnierza armii Księstwa Warszawskiego oraz uczestnika powstania listopadowego. Jakub Kucharski jako uczestnik insurekcji uczestniczył w najważniejszych starciach zbrojnych z armią rosyjską, pod Wawrem (19-20 lutego 1831 r.), Olszynką Grochowską (25 lutego 1831 r.) oraz Dębem Wielkim (31 marca 1931 r.). Za udział w szarży pod Dębem Wielkim, jako żołnierz 2. Pułku Strzelców Konnych, został mianowany podporucznikiem armii powstańczej. Nie mniej inspirujące były losy kolejnych Kucharskich: Józefa, Kajetana, Tadeusza i Jerzego Tadeusza.

Publikacja autorstwa Roberta Piwko z Delegatury IPN w Kielcach i Marcina Kapki, członka Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, wnuka stryjecznego ostatniego z bohaterów, została przygotowana w ramach serii wydawniczej „Biblioteczka Sandomierskich Kolumbów” przez wydawnictwo Impresje.net.

do góry