Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Kuryer Kielecki. Trudne relacje [PDF]

Wydawnictwo przygotowane przez Delegaturę IPN w Kielcach

Od lat historia Żydów polskich oraz relacji polsko-żydowskich jest przedmiotem badań podejmowanych przez różne ośrodki naukowe, w tym przez IPN. Okazją do wymiany dokonań na polu naukowym stają się m.in. przypadające rocznice ważnych wydarzeń. Do takich budzących wciąż żywe emocje i polemiki niewątpliwie należą tragiczne wydarzenia z 4 lipca 1946 r. w Kielcach. Pogrom kielecki jest i prawdopodobnie będzie jeszcze długo jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w relacjach polsko-żydowskich.

W numerze:

  • dr Dorota Koczwańska-Kalita (naczelnik Delegatury IPN w Kielcach), Trudne relacje. Z badań nad stosunkami polsko-żydowskimi w powojennej Polsce
  • prof. Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański/Muzeum II wojny światowej), O uwarunkowaniach działalności instytucji żydowskich w Polsce w latach 1944-1956
  • dr Tomasz Domański (IPN Kielce), Prowokacja? Antysemityzm? Pogrom Żydów 4 lipca 1946 r. w Kielcach w najnowszej polskiej literaturze przedmiotu
  • dr Tomasz Domański (IPN Kielce), Między tezą, hipotezą, a fikcją literacką – opowieść o pogromie Żydów w Kielcach.
  • dr Martyna Grądzka-Rejak (BBH IPN), Inwigilacja społeczności żydowskiej w Krakowie 1945-1956
  • dr Roman Gieroń (OBBH IPN Kraków), Wybuch przemocy antyżydowskiej w Rzeszowie i Krakowie w 1945 r.
do góry