Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Gromadzenie zasobu archiwalnego w krakowskim Oddziale IPN rozpoczęto w kwietniu 2001 r. wraz z przejęciem materiałów archiwalnych byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Gromadzenie dokumentów stanowiło podstawowe zadanie realizowane przez OBUiAD w Krakowie w latach 2000-2003. Proces ten nie został zakończony jednak do dziś.

Historyczny zasób archiwalny Oddziału IPN w Krakowie można podzielić na zasób aktowy i mikrofilmowy, ewidencyjny i audiowizualny. Wynosi on obecnie ponad 6098 mb. Na przełomie czerwca i lipca 2008 r. do zasobu kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej przekazano blisko 360 mb dokumentów wytworzonych przez komunistyczne organa bezpieczeństwa podległe Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, a od 1983 r. Wojewódzkiemu Urzędowi Spraw Wewnętrznych w Kielcach. 

W archiwach małopolskiej Policji odnaleziono od 2004 r. a następnie przekazano do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej szereg istotnych dla realizacji zadań ustawowych Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów. Do ciekawszych należy m.in. zarekwirowana 13 grudnia 1981 r. przez Służbę Bezpieczeństwa i rzekomo później zniszczona, dokumentacja NSZZ „Solidarność” Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorlicach, czy filmowe materiały operacyjne, wykorzystywane przez prokuratorów pionu śledczego IPN w prowadzonych śledztwach oraz przez wielu dokumentalistów, publicystów i dziennikarzy śledczych.

Małopolska Policja przekazała do zasobu krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej rozkazy personalne i administracyjne, stanowiące cenne dopełnienie dla dokumentów przekazanych kilka lat wcześniej przez Urząd Ochrony Państwa, a później Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Zasób archiwalny Oddziału IPN w Krakowie w mb (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Instytucje przekazujące materiały archiwalne
Wielkość w mb
ABW (UOP)
771,47
MSWiA
43,01
Policja
456,37
Policja (materiały paszportowe)
3763,64
Więziennictwo
55,61
OKŚZpNP
102,32
Archiwa państwowe
129,64
Archiwa wojskowe
86,42
Straż Graniczna
13,10
Organy administracji publicznej
506,94
Sądy i prokuratury powszechne
69,65
Sądy i prokuratury wojskowe
2,20
Dary i kolekcje prywatne
98,12
RAZEM
6098,49

Zasób ewidencyjny

Na najistotniejszą część zasobu ewidencyjnego, liczącego łącznie 621,27 mb, składają się kartoteki przejmowane w latach 2001-2002 z Urzędu Ochrony Państwa, obecnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie. W latach 2002-2003 r. kartotekę paszportową przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. 

ZESPOŁY, ZBIORY, DARY I KOLEKCJE W ZASOBIE OAIPN W KRAKOWIE

1. Cywilne organy bezpieczeństwa państwa

 • Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
 • Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu (poprzednio Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu) i jednostki podległe
 • Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnowie (poprzednio Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnowie) i jednostki podległe
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gorlicach
 • Komenda Miejska i Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Bielsku-Białej
 • Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Gorlicach

2. Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa

 • 5 Podhalańska Brygada Wojsk Obrony Wewnętrznej im. Ziemi Krakowskiej, JW nr 1541
 • 1 Podhalański Batalion Piechoty Górskiej, JW nr 1541
 • Wydział WSW Jednostka Wojskowa MSW Nowy Sącz, JW nr 2779

3. Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości

 • Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie
 • Prokuratura przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
 • Prokuratura Wojewódzka w Krakowie
 • Prokuratura Wojewódzka w Nowym Sączu
 • Prokuratura Wojewódzka w Tarnowie
 • Prokuratura Powiatowa dla Powiatu Krakowskiego w Krakowie
 • Prokuratura Powiatowa w Myślenicach
 • Prokuratura Powiatowa w Proszowicach
 • Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków Stare Miasto Zwierzyniec w Krakowie
 • Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków – Krowodrza w Krakowie
 • Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków – Nowa Huta w Krakowie
 • Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków – Podgórze w Krakowie
 • Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków – Śródmieście w Krakowie
 • Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prokuratura Rejonowa w Gorlicach
 • Prokuratura Rejonowa w Myślenicach
 • Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu
 • Prokuratura Rejonowa w Tarnowie
 • Prokuratura Rejonowa w Zakopanem
 • Prokuratura Okręgowa w Krakowie
 • Sąd Apelacyjny w Krakowie
 • Specjalny Sąd Karny w Krakowie z urzędową siedzibą w Nowym Sączu
 • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
 • Sąd Okręgowy w Tarnowie
 • Sąd Okręgowy w Wadowicach
 • Sąd Okręgowy w Wadowicach Wydział Zamiejscowy w Żywcu
 • Sąd Grodzki w Andrychowie
 • Sąd Grodzki w Bieczu
 • Sąd Grodzki w Gorlicach
 • Sąd Grodzki w Grybowie
 • Sąd Grodzki w Jordanowie
 • Sąd Grodzki w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Sąd Grodzki w Kętach
 • Sąd Grodzki w Muszynie
 • Sąd Grodzki w Myślenicach
 • Sąd Grodzki w Nowym Sączu
 • Sąd Grodzki w Starym Sączu
 • Sąd Grodzki w Wadowicach
 • Sąd Powiatowy w Gorlicach
 • Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa w Krakowie
 • Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
 • Sąd Powiatowy dla Powiatu Krakowskiego w Krakowie
 • Sąd Powiatowy w Myślenicach
 • Sąd Powiatowy w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Jordanowie
 • Sąd Powiatowy w Nowym Sączu
 • Sąd Powiatowy w Oświęcimiu
 • Sąd Powiatowy w Oświęcimiu Wydział Zamiejscowy w Kętach
 • Sąd Powiatowy w Proszowicach
 • Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej
 • Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej z tymczasową siedzibą w Jordanowie
 • Sąd Powiatowy w Tarnowie
 • Sąd Powiatowy w Wadowicach
 • Sąd Wojewódzki w Krakowie
 • Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu
 • Sąd Wojewódzki w Tarnowie
 • Sąd Rejonowy w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 • Sąd Rejonowy w Myślenicach
 • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
 • Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
 • Sąd Rejonowy w Tarnowie
 • Sąd Rejonowy w Wadowicach
 • Okręgowy Sąd Ubezpieczeń Społecznych i Pracy w Krakowie
 • Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Łużnej
 • Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Sękowej
 • Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Uściu Gorlickim
 • Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Gorlice
 • Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy Grybów
 • Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Myślenicach
 • Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Tarnowa
 • Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Krakowie

4. Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości

 • Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr V w Krakowie
 • Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie
 • Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie
 • Prokuratura 12 Korpusu Armijnego w Krakowie
 • Wojskowa Prokuratura Kolejowa w Krakowie
 • Wojskowa Prokuratura Grupy Operacyjnej „Wisła”
 • Ekspozytura Prokuratury Wojsk Lotniczych Obrony Przeciwlotniczej Okręgu Krakowskiego w Krakowie
 • Prokuratura 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, JW 2458
 • Prokuratura 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty
 • Ekspozytura Prokuratury Wojsk Wewnętrznych w Warszawie z siedzibą w Nowym Sączu
 • Wojskowy Sąd Okręgowy Nr V w Krakowie
 • Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie
 • Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie
 • Sąd 12 Korpusu Armijnego JW 3426
 • Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”
 • Wojskowy Sąd Polowy 6 Dywizji Piechoty
 • Wojskowy Sąd Polowy 7 Dywizji Piechoty
 • Wojskowy Sąd Polowy 17 Dywizji Piechoty
 • Wojskowy Sąd PKP Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Wojskowy Sąd PKP w Katowicach

5. Więziennictwo

 • Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Krakowie
 • Areszt Śledczy w Krakowie (ul. Montelupich 7)
 • Zakład Karny Kraków-Podgórze (ul. Czarneckiego 3)
 • Areszt Śledczy w Myślenicach (ul. Solskiego 2)
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
 • Zakład Karny w Tarnowie (ul. Konarskiego 2)
 • Więzienie w Fordonie
 • Ośrodek Pracy Więźniów w Sierszy Wodnej
 • Obóz Pracy w Oświęcimiu
 • Centralne Więzienie w Tarnowie
 • Ośrodek Pracy Więźniów w Jaworznie
 • Areszt Śledczy w Chrzanowie
 • Więzienie w Nowym Sączu
 • Więzienie w Jaworznie
 • Więzienie w Wadowicach
 • Ośrodek Pracy Więźniów w Brzeszczach

6. Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej

7. Organy administracji publicznej

 • Wojewódzka Rada Narodowa w Krakowie
 • Wojewódzka Rada Narodowa w Nowym Sączu
 • Wojewódzka Rada Narodowa w Tarnowie
 • Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w Krakowie
 • Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w Tarnowie
 • Wojewódzki Komitet Obrony w Krakowie
 • Wojewódzki Komitet Obrony w Nowym Sączu
 • Wojewódzki Komitet Obrony w Tarnowie

8. Dary, kolekcje, zbiory przekazane przez osoby prywatne, stowarzyszenia itp.


Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące materiałów archiwalnych zawartych w zespołach, zbiorach, darach i kolekcjach udostępnione zostały w postaci elektronicznych pomocy archiwalnych w czytelniach akt jawnych zlokalizowanych w siedzibach oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej oraz w Archiwum IPN w Warszawie.

do góry