Nawigacja

Aktualności

Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”

27 lutego 2020 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbyła się konferencja edukacyjna upamiętniająca zasłużonych żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce.

Zebrani wysłuchali dwóch referatów dotyczących działalności polskiego powojennego podziemia niepodległościowego na Kielecczyźnie. Marek Jończyk z Biura Edukacji Narodowej IPN mówił o walce Żołnierzy Wyklętych z komunistycznym zniewoleniem oraz przedstawił sylwetki przywódców. Następnie prelekcję wygłosił Bogdan Ścibut, komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy, który przybliżył postać por. Jerzego Wojciechowskiego ps. „Om” – oficera Narodowych Sił Zbrojnych.

Por. Wojciechowski w czasie okupacji niemieckiej przebywał w stolicy, działając w konspiracji. Należał do Związku Jaszczurczego a od 1942 r. działał w Narodowych Sił Zbrojnych. W 1943 r. został wysłany na Kielecczyznę do oddziału NSZ Telesfora Piechockiego „Gustawa”, gdzie miał pełnić funkcję oficera gospodarczego. W grudniu tego roku wyjechał na teren Małopolski, obejmując to samo stanowisko w Okręgu Krakowskim NSZ. Na przełomie lat 1944/1945 organizował struktury NSZ na Śląsku Cieszyńskim. W maju 1945 r., po powołaniu Okręgu Śląsko-Cieszyńskiego, został szefem Pogotowia Akcji Specjalnej. Podlegały mu wszystkie oddziały zbrojne operujące na tym terenie, w tym liczące 300 żołnierzy zgrupowanie partyzanckie Henryka Flame „Bartka”.

Spotkanie na „Przystanku Historia” było to jedną z inicjatyw organizowanych przez kielecką delegaturę IPN w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • 27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
  27.02.2020.Kielecka konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
do góry