Nawigacja

Aktualności

IV Gala Kwartalnika „Wyklęci” – Kraków, 21 lutego 2020

– Przez wiele lat sprzeciwiano się powrotowi żołnierzy wyklętych. Po 89 roku nie chciano budować Polski na tych fundamentach, które przyświecały państwa walce o Polskę wierną elementarnym wartościom – mówił do Żołnierzy Niezłomnych prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas IV Gali Kwartalnika „Wyklęci”, która odbyła się 21 lutego 2020 r. w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.

Prezes IPN przypomniał o zmaganiach o pamięć o żołnierzach niezłomnych i o tym, że i dziś musimy o nią walczyć w przestrzeni publicznej.  – Nie pozwolimy na to, aby ulice zabierano tak wyjątkowym postaciom jak płk. Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”,  czy gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi „Nilowi” – mówił na dorocznym krakowskim spotkaniu kombatantów, rodzin Żołnierzy Wyklętych, środowisk patriotycznych z całej Polski oraz przedstawicieli świata kultury i nauki.

W trakcie gali uhonorowano osoby zasłużone w popularyzacji historii powojennego podziemia niepodległościowego. Nagrodę im. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” (uznawanego za ostatniego żołnierza antykomunistycznej partyzantki, poległego w 1963 r.) z rąk jego syna Marka odebrał dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Laudację wygłosił dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał. Nagroda im. Michała Krupy „Wierzby” (żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) przypadła Lechowi Makowieckiemu, poecie, kompozytorowi i muzykowi. Prezes IPN Jarosław Szarek został uhonorowany tytułem Przyjaciele Kwartalnika „Wyklęci”.

Spotkanie w „Sokole” zakończył koncert. Współorganizatorami gali były Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Oddział IPN w Krakowie. Na stoisku księgarskim IPN można było nabyć książki i inne publikacje wydane przez Instytut.

do góry