Nawigacja

Aktualności

„Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach

12 grudnia 2019 r. w Wadowicach odbyła się gra miejska „Orła WRON-a nie pokona”, przybliżająca historię wadowickiej „Solidarności” oraz stanu wojennego.

W grze wzięło udział osiem grup uczniów: z Choczni, Kleczy Dolnej, Łękawicy, Wadowic i Tarnowa. Spod pomnika Jana Pawła II na wadowickim Rynku jako pierwsza wystartowała grupa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni. Później, co dziesięć minut, kolejne grupy. Każda z nich dotarła do pięciu punktów: dawnego hotelu robotniczego „Ponaru” przy ul. Batorego 2 (obecnie siedziba starostwa), na cmentarz wojskowy, do biura Oddziału 7 Regionu Małopolskiej „Solidarności” oraz na pl. Solidarności. Trasa gry prowadziła także przez ul. Lwowską, gdzie znajduje się pomnik poległych żołnierzy 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz na teren LO im. Marcina Wadowity (ul. Mickiewicza 16).

Uczestnicy gry dotarli do miejsc pamięci, związanych z wadowicką „Solidarnością”, a także zostali „zatrzymani” przez zainscenizowany patrol MO. Wśród punktowanych zadań było wskazanie na mapie z administracyjnym podziałem Polski z 1975 r., województw regionu małopolskiego, sporządzenie rysunków tablicy upamiętniającej naukę Karola Wojtyły w Liceum Wadowity oraz pomnika poległych żołnierzy 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, a także sporządzenie noty do prasy podziemnej z odsłuchanej audycji RWE o stanie wojennym. Ostatnim zadaniem było rozpoznanie postaci historycznych – działaczy „Solidarności” i działaczy partyjnych z lat 80. XX wieku.

Rywalizacja zakończyła się w godzinach popołudniowych, w Domu Rekolekcyjnym karmelitów bosych „na Górce”. Pierwsze miejsce (29 pkt.) zajęła drużyna z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach. Drugie – drużyna Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, trzecie – Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach, a kolejne: Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni, Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Szkoła Podstawowa w Łękawicy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni oraz drużyna Fundacji Rozbujajmy Towarzystwo z Kleczy Dolnej.

Organizatorzy gry: Oddział IPN w Krakowie i Oddział 7 NSZZ Regionu Małopolskiego „Solidarność” w Wadowicach.

 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
 • 12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
  12 grudnia 2019. „Orła WRON-a nie pokona”. Gra miejska w Wadowicach
do góry