Nawigacja

Aktualności

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla pracowników krakowskiego Oddziału IPN

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dyrektorowi krakowskiego Oddziału IPN dr. hab. Filipowi Musiałowi oraz dr. Wojciechowi Frazikowi z Biura Badań Historycznych IPN.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odbyła się 27 listopada 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Prezydent uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych mieszkańców województwa małopolskiego.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości - został ustanowiony w 2018 r.,  jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,

2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,

3) aktywną działalność zawodową i społeczną,

4) twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

do góry