Nawigacja

Aktualności

Wykład „Ziemia Świętokrzyska na drodze do niepodległości 1914-1918” – Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie), 10 listopada 2019

Działalność niepodległościowa na terenie Kielecczyzny kojarzona jest głównie z czynem zbrojnym zapoczątkowanym przez Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 r. oraz walkami legionistów na tych terenach w pierwszym roku Wielkiej Wojny. Nie można jednak pominąć aktywności politycznej środowisk niepodległościowych. Propagowanie idei wolnej Polski czy organizacja uroczystości rocznicowych kształtowały sposób myślenia wielu ludzi. Osobną kwestią była działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, która odegrała ważną rolę w akcji rozbrojenia okupantów w listopadzie 1918 r.

10 listopada (godz. 15) w OSP w Nowym Korczynie (ul. Piłsudskiego 8) odbędzie się wykład dr. Michała Zawiszy z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach, poświęcony aktywności zbrojnej, społecznej i politycznej w latach 1914-1918. Podczas prelekcji ukazane zostaną również reakcje społeczeństwa na kolejne posunięcia okupantów w sprawie przyszłości ziem polskich. Poruszenie ludności wywołały m.in. akt 5 listopada 1916 r., zapowiadający przywrócenie państwa polskiego, a następnie powołanie Tymczasowej Rady Stanu, internowanie legionistów i aresztowanie Piłsudskiego w lipcu 1917 r. oraz próba oderwania Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego. Wszystkie te wydarzenia pokazywały zmiany świadomości narodowej w latach 1914-1918.

do góry