Nawigacja

Aktualności

Krakowska promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności”

1 października 2019 r. na „Przystanku Historia” spotkali się dawni opozycjoniści, których biogramy znajdują się w wydanym przez IPN tomie trzecim „Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”.

Podczas rozmowy, którą poprowadziła dr Cecylia Kuta, koordynatorka projektu „Encyklopedii” w Krakowie (jej poprzedniczką była Ewa Zając-Goleń, także obecna na spotkaniu), lata 70. i 80. XX wieku wspominali: Dorota Stec-Fus, Jan Franczyk, Wojciech Frazik i Piotr Fugiel. Na zakończenie zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń wręczyła dawnym opozycjonistom egzemplarze wydawnictwa. Spotkanie poprowadził dr Michał Wenklar, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych.

„Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, tom III

W obszernym wydawnictwie opisano ludzi, jawne i podziemne struktury organizacyjne opozycji, czasopisma wydawane poza komunistyczną cenzurą, niezależne oficyny wydawnicze oraz najważniejsze wydarzenia z czasów PRL. Tom trzeci „Encyklopedii...” to ponad 230 autorów, 1521 tekstów, 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, organizacji, partii i środowisk opozycyjnych, 406 haseł rzeczowych. Wydanie przygotowano w tzw. systemie holenderskim, w którym każdy tom zawiera biogramy i hasła od A do Ż.

Redaktorzy naukowi „Encyklopedii...” dołożyli starań, aby w publikacji znalazły się biogramy i hasła z każdego regionu „Solidarności”, a oprócz działaczy związku byli także ludzie ze Studenckich Komitetów Solidarności, Komitetu Obrony Robotników/Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej, Polskiej Partii Niepodległościowej, Federacji Młodzieży Walczącej i innych.

Książkę można kupić w księgarni IPN.

do góry