Nawigacja

Aktualności

„Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”. Wystawa na „Przystanku Historia” – Kielce, do 30 września 2019

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawska 5) od 28 września 2019 r. można oglądać wystawę, przedstawiająca tragiczny los dzieci polskich w czasie II wojny światowej.

Ekspozycja pokazuje tragedię jednostki, narodu, dziecka – efekt celowej polityki okupanta, który zmierzał do eksterminacji „ras niższych” od „rasy germańskiej”. Spełniające nazistowskie kryteria rasowe polskie dzieci przeznaczano do zniemczenia. W zależności od wieku, trafiały do niemieckich rodzin zastępczych, niemieckich szkół ojczyźnianych, do niemieckich rodzin na wsi, do placówek Hitlerjugend (chłopcy) i Bund Deutscher Mädel (dziewczęta) oraz „ludowych ośrodków wychowawczych” w Niemczech, a także ośrodków germanizacji na terenie Kraju Warty.

Po wojnie polskie władze podjęły starania o odzyskanie zgermanizowanych dzieci. Do 1947 r. wróciło do Polski blisko 30 tys. małych Polaków spośród 200 tys. germanizowanych w czasie II wojny światowej. Wystawa IPN jest hołdem wobec wszystkich nieletnich ofiar tego konfliktu. Trudny temat zaprezentowany został przy pomocy archiwalnych fotografii i dokumentów.

Ekspozycja przygotowana przez Oddział IPN w Łodzi prezentowana będzie do 30 września 2019 r., w godzinach otwarcia „Przystanku Historia”.

do góry