Nawigacja

Aktualności

Polacy z Żytomierszczyzny odwiedzili Delegaturę IPN w Kielcach

Grupa 16 Polaków z Korostyszewa w obwodzie Żytomierskim na Ukrainie gościła 23 sierpnia 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach.

Podczas spotkania goście wysłuchali wykładu Marka Jończyka z Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach, który opowiedział m.in. o zbrodniczej akcji NKWD, wymierzonej w Polaków na terenie Związku Sowieckiego w 1937 roku. Potomkowie rdzennej ludności polskiej, która w latach 1937-1939 ginęła w stalinowskich czystkach, mieli okazję do podzielenia się doświadczeniami oraz losami swoich rodzin.

Jeden z uczestników wycieczki wspominał swoją dramatyczną historię rodzinną. – Mój pradziadek został zamordowany w 1938 roku przez NKWD tylko dlatego, że przyznawał się do swoich korzeni. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się odwiedzić ojczyznę. W domu podtrzymujemy rodzinne tradycje, jesteśmy katolikami, obchodzimy święta narodowe 3 maja i 11 listopada – mówił Aleksander Niewiesewicz.

Siostra Galina z zakonu pallotynek również zwracała uwagę, że jest szczęśliwa, iż może odwiedzić ziemie swoich przodków. – Moi rodzice pochodzą z Żytomierszczyzny, więc bardzo chciałam tu być. Wychowana byłam w tradycji polskiej. Moja babcia z Krakowa chciała żebyśmy tu przyjechali, ale w czasach komunistycznych nie było niestety łatwo. Uważam, że musimy otwarcie mówić kim jesteśmy i poznawać nasze korzenie – powiedziała.

W Korostyszewie, w którym podtrzymywane są polskie tradycje, położona jest parafia, do której należy około 400 osób. Wizyta grupy z tej miejscowości w Polsce zakończy się 30 sierpnia. Goście odwiedzą jeszcze Kraków, Warszawę i Częstochowę. Organizatorem przyjazdu jest Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”.

do góry