Nawigacja

Aktualności

Promocja broszury „Ojciec Wojciech Szleznak (1916-1997)” – Sandomierz, 28 lipca 2019

Wydarzenie towarzyszące obchodom 75. rocznicy rozpoczęcia akcji „Burza” oraz bitwy pod Pielaszowem

W drugim dniu uroczystości upamiętniających 75. rocznicę akcji „Burza” na terenie Inspektoratu Sandomierskiego AK oraz bitwy pod Pielaszowem odbędzie się spotkanie promujące najnowszą publikację, wydaną przez Delegaturę IPN w Kielcach przy wsparciu parafii św. Józefa w Sandomierzu i Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Zapraszamy 28 lipca 2018 r. o godz. 10 do kościoła św. Józefa w Sandomierzu (pl. św. Wojciecha 4).

W pracy zatytułowanej „Ojciec Wojciech Szlenzak (1916-1997). Strażnik pamięci o Sandomierskich Kolumbach” autor omówił najważniejsze etapy życia duchownego związanego z ziemią sandomierską, uczestnika bitwy oraz osoby zaangażowanej w kultywowanie pamięci o jej ofiarach.

Związki z Sandomierzem były ważnym elementem biografii o. Wojciecha. W latach 1937-1942 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, a od 1943 r. był wikarym w tutejszej parafii św. Józefa. W tym czasie nawiązał kontakty z żołnierzami Armii Krajowej. Od maja 1943 r. był kapelanem w Podobwodzie AK Sandomierz. Służbę kapelańską kontynuował podczas akcji „Burza”. W lipcu 1944 r. został duchowym opiekunem żołnierzy batalionu dowodzonego przez kpt. Ignacego Zarobkiewicza „Swojaka”. Uczestniczył w bitwie pod Pielaszowem (30 lipca 1944 r.). Był świadkiem rozbicia oddziału, znał skalę zbrodni popełnionej wówczas przez Niemców.

Po wojnie o. Wojciech został zakonnikiem w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Do Sandomierza regularnie powracał w latach 80 XX wieku. Był wówczas uczestnikiem obchodów patriotycznych poświęconych poległym pod Pielaszowem. Zmarł w 1997 r., spoczywa na cmentarzu w Tyńcu.

Publikacja kieleckiego IPN stanowi poszerzoną oraz uszczegółowioną wersję referatu wygłoszonego przez Roberta Piwko podczas II edycji spotkań z cyklu „Pamięci Sandomierskich Kolumbów” (28 lipca 2018 r.). Inauguruje serię wydawniczą ‒ „Biblioteczkę Sandomierskich Kolumbów”, w ramach której przygotowywane będą kolejne naukowe opracowania poświęcone różnym wątkom związanym z bitwą pod Pielaszowem, jej uczestnikami oraz procesem upamiętniania tego wydarzenia.

Książeczka będzie dostępna bezpłatnie, m.in. podczas uroczystości w kościele św. Józefa w Sandomierzu (28 lipca 2019 r., od godz. 10).

do góry