Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie rzeźb upamiętniających Mariana Świderskiego i Edmunda Rachtana, partyzantów AK – Starachowice, 15 czerwca 2019

Z udziałem pocztów sztandarowych i wojskowej asysty honorowej z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na placu pod Skałkami w Starachowicach odbędzie się 15 czerwca 2019 r. uroczyste odsłonięcie rzeźb dwóch partyzantów AK. W wydarzeniu weźmie udział dr Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach.

Mjr Marian Świderski ps. „Dzik” (1910-1998) oraz ppor. Edmund Rachtan ps. „Kaktus” (1926-2003) byli żołnierzami zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”, a następnie 2. Pułku Piechoty Legionów AK. Po wojnie zainicjowali budowę pomnika – kapliczki na Wykusie oraz urządzenie wielu miejsc pamięci AK na Kielecczyźnie. Byli też twórcami i długoletnimi liderami Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” – „Nurt”.

Program uroczystości

  • 10.45 – wystawienie posterunku honorowego przy rzeźbach
  • 11.00 – wprowadzenie sztandarów i wojskowej asysty honorowej z 10ŚBOT
  • 11.05 – odegranie przez trębacza „Modlitwy partyzanckiej”
  • 11.10 – powitanie zaproszonych gości
  • 11.20 – wystąpienia organizatorów uroczystości: prezesa Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” – „Nurt” hm. Rafała Obarzanka i prezydenta Starachowic Marka Materka
  • 11.30 – piosenka „Cisza” w wykonaniu zespołu muzycznego Mali Wojacy
  • 11.35 – wystąpienia okolicznościowe gości: przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów oraz przedstawiciela rodzin Mariana Świderskiego i Edmunda Rachtana.
  • 11.45 – odsłonięcie i poświęcenie rzeźb Mariana Świderskiego ps. „Dzik” i Edmunda Rachtana ps. „Kaktus”
  • 12.00 – podziękowania organizatorów
  • 12.15 – wyprowadzenie sztandarów i wojskowej asysty honorowej
do góry