Nawigacja

Aktualności

Na krakowskim „Przystanku Historia” odbyła się konferencja o rozpadzie bloku komunistycznego

Spotkanie ekspertów, zatytułowane „Rozpad bloku komunistycznego. Aspekt geopolityczny”, otworzył w centrum edukacyjnym krakowskiego IPN (ul. Dunajewskiego 8) dr Michał Wenklar, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego o polityce USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec zachodnich wobec upadającego imperium komunistycznego, a także o spojrzeniu z perspektywy polskiej i wschodnioeuropejskiej na wydarzenia przełomu lat 80. i 90. XX wieku mówili dr Łukasz Kamiński, dr Piotr Musiewicz, dr hab. Patryk Pleskot i dr hab. Paweł Kowal. W dalszej części konferencji głos zabrali dr hab. Aleksander Gubrynowicz, dr hab. Henryk Głębocki, dr Paweł Ukielski, dr Joanna Lubecka i dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski.

Organizatorami spotkania byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej i Oddział IPN w Krakowie.

do góry