Nawigacja

Aktualności

Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964

11 maja 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana „Od organizacji wychowawczej do organizacji politycznej. Przemiany ideowe ZHP w latach 1956–1964”.

W spotkaniu wzięło udział kilkunastu historyków i pedagogów z kilku ośrodków naukowych: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Oddziału IPN w Krakowie. Obradom przysłuchiwało się kilkudziesięciu słuchaczy, w tym weterani harcerstwa z omawianych lat oraz osoby dziś związane z różnymi nurtami ruchu harcerskiego.

Granice chronologiczne tematu konferencji wyznaczyło z jednej strony odrodzenie ZHP w 1956 r., a z drugiej wprowadzenie do przyrzeczenia harcerskiego słów o wierności socjalizmowi, do czego doszło w 1964 r. Zebrani próbowali odpowiedzieć na pytanie o rolę harcerstwa w omawianym okresie, charakter napięcia między dążeniami władz do podporządkowania ZHP polityce partii, a realnym życiem harcerskim w terenie. Całość zakończyła dyskusja, w której wzięły udział osoby biorące udział w omawianych wydarzeniach.

Konferencja, zorganizowana przez Oddział IPN w Krakowie i Muzeum Krakowa odbyła się w Celestacie, jednym z oddziałów Muzeum.

 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
 • 11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
  11 maja 2019. Krakowska konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964
do góry