Nawigacja

Aktualności

Wykład dla grupy polonijnej z Ukrainy – Kielce, 7 maja 2019

Na Placu Wolności w Kielcach Marek Jończyk z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach wygłosi 7 maja 2019 r. (godz. 16) prelekcję poświęconą odbudowie polskiej państwowości oraz relacjom polsko-ukraińskim. Słuchaczami będzie grupa Polaków mieszkających w Winnicy na Ukrainie.

Uczestnikom spotkania zostanie też zaprezentowana wystawa „Powstała by żyć”, ukazująca proces narodzin państwa polskiego, rozpoczęty w listopadzie 1918 r., w tym formowania się jego demokratycznego ustroju, zwieńczonego uchwaleniem przez Sejm Ustawodawczy konstytucji z 17 marca 1921 r. Ekspozycja prezentuje okoliczności kształtowania się granic Rzeczypospolitej – w ogniu walk toczonych z Ukraińcami o wschodnią Galicję, z Czechami o Śląsk Cieszyński i Litwinami o Wileńszczyznę i Suwalszczyznę, a także w wyniku powstań przeciwko Niemcom w Wielkopolsce i na Śląsku. Decydujące dla obrony niepodległości oraz ustalenia granicy wschodniej okazało się zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, przypieczętowane Traktatem Ryskim z 18 marca 1921 r. Odrodzona w ten sposób, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita miała wielokulturowy i wieloetniczny charakter – zamieszkiwali ją obok Polaków także Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy i inne mniejszości.

Organizatorami spotkania są Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Medyczne im. św. Łukasza w Kielcach, Konfederacja Polaków Podola z Winnicy oraz Delegatura IPN w Kielcach.

do góry