Nawigacja

Aktualności

Dwie nowe wystawy – Kielce, styczeń-luty

„Polsko-bolszewicka wojna na plakaty” oraz „Rewolucja społeczna czy dzika przebudowa. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1944-1956" – polecamy dwie wystawy na kieleckim „Przystanku Historia”. Można je oglądać do 28 lutego 2019 r.

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5), gdzie od 8 stycznia prezentowane są dwie nowe wystawy.

  • „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1944-1956 i ich społeczne skutki

Ekspozycja przedstawia proces przekształceń własnościowych, które prowadzono w powojennej Polsce jako „akt sprawiedliwości społecznej”. Było to jedno z najważniejszych haseł na sztandarach władzy ludowej. Stosunek reżimu komunistycznego do własności prywatnej dobrze ilustruje fakt, iż w katalogu wrogów ważne miejsca zajmowali: „kapitaliści”, „obszarnicy”, „spekulanci”, „kułacy” i „prywaciarze”. Pod pretekstem przeprowadzania reform gospodarczych do 1956 r. dokonano likwidacji „warstw posiadających”, które traktowano jak zaplecze materialne dla przeciwników systemu. Służyły temu prowadzone na dużą skalę działania represyjne, którym towarzyszyła akcja propagandowa. W efekcie strukturę społeczną kraju zredukowano do dwóch głównych klas: robotników i chłopów, nadając inteligencji rolę pomocniczą wobec klasy robotniczej. Poza zmianami strukturalnymi, wśród części społeczeństwa zaszła również zmiana stylu życia i mentalności.

Wystawa opracowana została przez Oddział IPN w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim.

  • Polsko-bolszewicka wojna na plakaty

Wystawa przedstawia druki, afisze i odezwy z lat 1919-1921. Wojna pomiędzy odrodzoną II Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką była ostatnim konfliktem zbrojnym utwierdzającym niepodległość Polski. Walki prowadzili zarówno żołnierze, tocząc zażarte boje z czerwonoarmistami, jak i dyplomaci, zabiegając o pomoc państw europejskich. Walczyli również twórcy propagandy, a ich najważniejszym orężem były mające deprecjonować przeciwnika plakaty. Umieszczane w miejscach publicznych miały oddziaływać na postawy mas, ludzi słabo wykształconych, niekiedy analfabetów. Z tych powodów cechowała je prosta, wręcz prymitywna kompozycja. Plakatom towarzyszyły krótkie hasła wyrażające treści i wartości prezentowane przez kompozycje plastyczne. Prosta, zrozumiała dla wszystkich forma stanowiła o ich sile.

Wystawa, będąca interesującym studium walki ideologicznej, została opracowana przez Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Obie ekspozycje będą prezentowane do 28 lutego w godzinach pracy „Przystanku Historia”.

do góry