Nawigacja

Aktualności

Odbudowa RP w latach 1918-1921. Szkolenie dla nauczycieli – Kraków, Tarnów, Oświęcim, grudzień 2018 – marzec 2019

W ramach dwuletniego projektu szkoleń pt. „Zmagania o niepodległość polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych na cykl spotkań poświęcony odbudowie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1921.

Pierwsza część szkoleń, realizowana w roku szkolnym 2017/2018, dotyczyła walki o niepodległość w okresie od 1768 do 1918 r. Podobnie jak w roku ubiegłym i tym razem planujemy cztery spotkania, a uczestnicy, którzy spełnią kryteria zaliczenia, otrzymają stosowne certyfikaty.

Szkolenia dla nauczycieli z Krakowa oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, wielickiego i proszowickiego odbędą się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8) według następującego harmonogramu:

  • 11 grudnia 2018 r., godz. 16.00 – Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej (granica wschodnia).
  • 29 stycznia 2019 r., godz. 16.00 – Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej (granica wschodnia), ciąg dalszy.
  • 19 lutego 2019 r., godz. 16.00 – Kształtowanie się granic państwa – wojny o granice Polski Odrodzonej – granica zachodnia, północna i problem Śląska Cieszyńskiego.
  • 5 marca 2019 r., godz. 16.00 – Problematyka wewnętrzna – od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej.

Szkolenie dla nauczycieli z Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, nowosądeckiego i gorlickiego odbywają się w Tarnowie.

Na szkolenia dla nauczycieli z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego i suskiego zapraszamy do Oświęcimia.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje – Dariusz Gorajczyk, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, e-mail: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl.

do góry