Nawigacja

Aktualności

Wykład „Drogi Polaków do niepodległości” – Pińczów (woj. świętokrzyskie), 11 grudnia

Osadzeni z zakładu karnego w Pińczowie wysłuchają 11 grudnia 2018 r. kolejnego wykładu w ramach programu resocjalizacji więźniów. Prelekcję pt. „Drogi Polaków do niepodległości” wygłosi Marek Jończyk z Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach.

Działalność resocjalizacyjno-edukacyjna ma na celu zapoznanie osadzonych z najnowszą historią Polski. Stanowi to element działalności informacyjno-edukacyjnej IPN, skierowanej do dorosłych, która ma podnosić poziom świadomości historycznej w społeczeństwie, rozwijać zainteresowanie historią regionu oraz kształtować postawy patriotyczne.

do góry