Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło” – Kraków 24-25 maja

 • Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”
  Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”
 • Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”
  Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”
 • Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”
  Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Narodowe w Krakowie zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”.

Wykłady i dyskusje odbędą się w dniach 24-25 maja 2018 r., w sali „U Samurajów” Muzeum Narodowego w Krakowie. Oddział IPN w Krakowie jest partnerem konferencji.

Program konferencji 
Czwartek, 24 maja 2018 

 • 10.00 – otwarcie: płk Artur Gałecki, dr hab. Andrzej Betlej 

Sekcja I 
Moderator dr hab. Janusz Pezda

 • 10.20 – prof. dr hab. Mariusz Wołos, Józef Piłsudski i Marian Kukiel. Skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziestoleciu 
 • 10.40 – prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Marian Kukiel jako dowódca na froncie polsko-bolszewickim 
 • 11.00 – prof. dr hab. Janusz Zuziak, Działalność Mariana Kukiela w czasie II wojny światowej 
 • 11.20 – dr hab. Zbigniew Wawer, prof. UKSW, Gen. Kukiel – szef ewakuacji Armii Polskiej we Francji oraz dowódca I Korpusu w Wielkiej Brytanii 
 • 11.40-12.00 – dyskusja 
 • 12.00-12.20 – przerwa na kawę 

Sekcja II 
Moderator dr Tomasz Siewierski 

 • 12.20 – dr hab. Przemysław Żukowski, Marian Kukiel na Uniwersytecie Jagiellońskim 
 • 12.40 – dr Paweł Wierzbicki, Marian Kukiel – dyrektor Muzeum i Biblioteki Czartoryskich 
 • 13.00 – dr hab. Janusz Pezda, Relacje Mariana Kukiela z rodziną Czartoryskich 
 • 13.20 – Dorota Otwinowska, Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Mariana Kukiela 
 • 13.40-14.00 – dyskusja 
 • 14.00-15.00 – obiad

Sekcja III
Moderator mjr dr Zbigniew Zielonka 

 • 15.00 – dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ, Przyjaźń Mariana Kukiela z Wacławem Tokarzem w świetle ich korespondencji 
 • 15.20 – Janusz Nowak, Wzajemne relacje Mariana Kukiela z Józefem i Marią Czapskimi na podstawie korespondencji ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie 
 • 15.40 – Roman Głowacki, Marian Kukiel a Wincenty Witos – galicyjscy politycy 
 • 16.00-16.20 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad 
 • 16.30-18.00 – zwiedzanie ekspozycji Muzeum Narodowego w Krakowie pt. „Wyspiański” 
 • 20.00 – prezentacja książki Mariana Kukiela pt. „Studia Historyczne” i spotkanie dyskusyjne w Klubie Garnizonowym przy ul. Zybilkiewicza 1

Piątek, 25 maja 2018 
Sekcja IV 
Moderator dr Paweł Wierzbicki 

 • 10.00 – prof. dr hab. Rafał Habielski, Cena przyjaźni. Marian Kukiel w roli biografa Władysława Sikorskiego 
 • 10.20 – dr hab. Tadeusz Rutkowski, Marian Kukiel i Stanisław Kot – rozchodzące się drogi 
 • 10.40 – dr hab. Sławomir Nowinowski, prof. UŁ, Współpraca Generała Mariana Kukiela z Instytutem Literackim w Paryżu 
 • 11.00-11.20 – dyskusja 
 • 11.20-11.40 – przerwa na kawę

Sekcja V 
Moderator mjr dr Zbigniew Zielonka 

 • 11.40 – prof. dr hab. Jerzy Maroń, Nie tylko czyn niepodległościowy. Badania Mariana Kukiela nad średniowieczną i staropolską wojskowością 
 • 12.00 – Kamil Szadkowski, Marian Kukiel jako badacz epoki napoleońskiej 
 • 12.20 – dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL, Mariana Kukiela badania nad Czartoryskim 
 • 12.40 – prof. dr hab. Marek Kornat, Marian Kukiel jako historyk dyplomacji 
 • 13.00-13.20 – dyskusja 
 • 13.20-14.20 – obiad 

Sekcja VI 
Moderator dr hab. Tadeusz Rutkowski 

 • 14.20 – prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Mariana Kukiela wizja dziejów porozbiorowych na tle historiografii emigracyjnej 
 • 14.40 – dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL, Historiografia Mariana Kukiela a polityka emigracyjna 
 • 15.00 – dr Tomasz Siewierski, Recepcja twórczości Mariana Kukiela w historiografii krajowej po 1945 roku 
 • 15.20-15.40 – dyskusja 
 • 15.40–16.00 – podsumowanie i zakończenie obrad 

Honorowy patronat nad konferencją sprawuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

do góry