Nawigacja

Aktualności

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej” na rok 2017/2018 – Kielce

Dwuletni cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Seminaria poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z pracownikami Delegatury IPN w Kielcach.

Szkolenia będą certyfikowane zarówno po pierwszej części szkoleń, jak i po drugiej. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań w roku szkolnym oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej dwa zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (wrzesień 2018 r. oraz wrzesień 2019 r.). Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego lub w większej ilości spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Pierwsza część szkoleń, realizowana w roku szkolnym 2017/2018, obejmować będzie tematykę walk o niepodległość w okresie od 1768 do 1918 r. Część druga (rok szkolny 2018/2019) z kolei okres walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej oraz tworzenia zrębów ustroju państwa do 1921 r.

Szkolenia dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 5 według następującego harmonogramu:

Temat szkolenia

Termin

Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877, cz. 1

27 lutego 2018,
godz. 14.00

Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877, cz. 2

27 marca 2018,
godz. 14.00

Polski czyn niepodległościowy 1908 – 11 listopad 1918 roku.

Od powstania Związku Walki Czynnej do dnia odzyskania niepodległości, cz. 1

24 kwietnia 2018,
godz. 14.00

Polski czyn niepodległościowy 1908 – 11 listopad 1918 roku.

Od powstania Związku Walki Czynnej do dnia odzyskania niepodległości, cz. 1

15 maja 2018,
godz. 14.00

Powyższy program, ze względów organizacyjnych, może ulec nieznacznym zmianom.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 stycznia 2018 r. Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba zakwalifikowana otrzyma potwierdzenie przyjęcia do udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi Kuratorium Oświaty w Kielcach na stronie internetowej  https://kuratorium.kielce.pl/25679/szkolenia-dla-nauczycieli-zmagania-o-niepodleglosc-polski-do-listopada-1918-r-oraz-budowa-struktur-panstwa-i-wojen-o-granice-rzeczypospolitej/

 

Szczegółowych informacji udziela:

dr Michał Zawisza

tel. 696 826 403

michal.zawisza@ipn.gov.pl

do góry