Nawigacja

Aktualności

Nagroda za zasługi dla Polonii dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego

22 listopada 2023 r. w czasie III Zjazdu Badaczy Polonii w Krakowie dr Karol Nawrocki, prezes IPN oraz dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa, odebrali Honorowe Odznaki za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

Po odebraniu nagrody z rąk ministra Jana Dziedziczaka, dr Karol Nawrocki zabrał głos w imieniu odznaczonych:

– Dziękuję za ten zaszczyt. Ta odznaka jest wyrazem nie tylko uznania dla naszej pracy i naszych instytucji, ale także wyrazem naszego zobowiązania wobec Polski i pracy na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju. W Instytucie Pamięci Narodowej o narodzie myślimy nie tylko jako o tych, którzy żyją w granicach dzisiejszej Rzeczpospolitej, ale mamy głęboką świadomość, że to także ci Polacy, którzy żyją poza naszą ojczyzną(...). Wśród 93 kilometrów akt, które zgromadzone są w instytucie, wiele jest dokumentów, które stają się przyczynkiem i źródłem do badania emigracji. Wiele jest także inicjatyw, choćby edukacyjnych, odnoszących się budowania dumy z Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o naszą przeszłość, historię, tożsamość i dziedzictwo kulturowe Polaków z XX wieku.

Medale nadał Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla Polonii i Polaków za granicą.

Poprzez konferencje edukacyjne, zagraniczne Przystanki Historia oraz zajęcia i warsztaty IPN inspiruje wiele działań różnych środowisk polonijnych. Inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej łączą Polaków poza granicami kraju w działaniach, przypominają o tradycji i kulturze, a także odbudowują utracone więzi i tworzą wspólnotę wartości.

do góry