Nawigacja

Aktualności

Spotkanie edukacyjne z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – Wiśniówka, 22 września 2022

Wykład pod hasłem „W walce o wiarę i wolność. Kielce i gmina Zagnańsk w latach 1918-1989” wygłosi Marek Jończyk z Referatu Badań Historycznych kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce k. Kielc. Spotkanie edukacyjne z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przygotowującymi się do rozpoczęcia formacji seminaryjnej odbędzie się w czwartek 22 września 2022 r. o godz. 15. Uczestnikami będą również członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z diecezji kieleckiej.

Pierwsza część wykładu poświęcona będzie historii regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii organizacji kościelnej. Omówione zostaną wątki dotyczące początków chrześcijaństwa, szczególne etymologia nazwy regionu związana z początkami klasztoru benedyktynów łysogórskich i historii relikwii Drzewa Krzyża Świętego w klasztorze na Świętym Krzyżu. Kolejno omówione zostaną dzieje diecezji kieleckiej oraz działalności patriotycznej i niepodległościowej prowadzonej przez jej mieszkańców. Główny nacisk położony będzie na historię Kielc i gminy Zagnańsk w II połowie XIX i w XX wieku. Zaprezentowane zostaną wątki dotyczące powstania styczniowego, działalności niepodległościowej  w czasach I wojny światowej, walki Legionów Polskich oraz czasów wojny polsko-bolszewickiej. Kolejnymi składowymi wykładu będą odbudowana II Rzeczpospolitej Polskiej po okresie rozbiorów oraz burzliwe czasy II wojny światowej. W tej części omówione zostaną działania kampanii polskiej 1939 r. – szczególnie walki Grupy Operacyjnej „Kielce” Wojska Polskiego stoczone z Niemcami pod Kajetanowem i Barczą w dniach 5-7 września 1939 r., kolejno działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz działania polskich organizacji konspiracyjnych na tym terenie, głównie Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Nie zabraknie treści dotyczących niemieckich działań represyjnych wobec mieszkańców ziemi świętokrzyskiej. Spotkanie zostanie zakończone treściami związanymi z  działalnością opozycyjną mieszkańców regionu  w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego.

Gospodarzem i współprowadzącym spotkanie będzie proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce ks. Marek Blady.

 

do góry