Nawigacja

Aktualności

W Regulicach upamiętniono żołnierzy Grupy Przerzutowej AK

25 września 2022 r. w Regulicach (gm. Alwernia) odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy Grupy Przerzutowej Armii Krajowej.

Po mszy świętej w kościele św. Wawrzyńca i programie artystycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kościuszki zebrani przeszli przed pobliski budynek szkoły. Gości witał dyrektor placówki Jarosław Gaweł, a głos zabrali: burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie dr Maciej Korkuć oraz córka plut. Stanisława Smalcerza, dowódcy Grupy Przerzutowej AK. Odsłonięcia tablicy pamięci, sfinansowanej przez IPN, dokonali burmistrz Nadzieja-Szpila, dr Korkuć i córki Stanisława Smalcerza. Na przyszkolnym terenie zorganizowano Przegląd Patriotyczny dzieci i młodzieży oraz piknik służb mundurowych.

Jesienią 1939 r., wskutek zajęcia zachodniej części Rzeczypospolitej przez wojska niemieckie, wsie Regulice i Grojec stały się miejscowościami przygranicznymi. Tuż obok nich władze okupacyjne wyznaczyły granicę między Generalnym Gubernatorstwem a terenami włączonymi bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej. Na rozkaz dowództwa Obwodu Armii Krajowej Chrzanów powstała w Regulicach i Grojcu Grupa Przerzutowa AK, którą tworzyło kilkunastu mieszkańców tych miejscowości. Dowódcą został plut. Stanisław Smalcerz „Sobora”, jednocześnie zastępca komendanta Placówki AK Regulice.

Akowcy przygotowali konspiracyjne trasy przerzutowe o kryptonimach „Śwarny” i „Korbut”, którymi kurierom udało się przeprowadzić do GG około 150 osób. Wśród nich byli uciekinierzy z niemieckich obozów koncentracyjnych i jenieckich (m.in. czterech alianckich lotników, którzy wydostali się z Łambinowic), żołnierze organizacji niepodległościowych, członkowie cywilnych struktur podziemnych oraz osoby zagrożone aresztowaniem. Ponadto przez granicę przerzucano materiały konspiracyjne i broń. Jednym z punktów kontaktowych dla kurierów i łączników była plebania w Regulicach.

 

do góry