Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Zagłada Żydów europejskich” w Chęcinach (woj. świętokrzyskie)

Wystawę elementarną pt. „Zagłada Żydów europejskich” mogą oglądać mieszkańcy Chęcin i turyści odwiedzający to podkieleckie miasteczko. Ekspozycja jest dostępna na tamtejszym Rynku do 7 października 2022 roku.

Wystawa składa się 14 plansz. Zawierają one podstawowe informacje o polityce nazistów wobec Żydów, propagandzie, codzienności w gettach, eksterminacji i skali morderstw w czasie II wojny światowej. Wystawa zaprojektowana w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Łodzi jest bogato ilustrowana plakatami i fotografiami pochodzącymi m.in. z Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Łodzi i Bundesarchiv.

Zagłada Żydów była bezprecedensowym wydarzeniem w historii, którego ofiarą padło prawie 6 mln ludzi. Jej początek związany był ze zdobyciem władzy w Rzeszy Niemieckiej przez NSDAP, od początku realizującą program polityczny oparty na rasizmie. Proces Zagłady przebiegał czterema etapami, z których pierwsze dwa naziści wprowadzili w Niemczech jeszcze przed wybuchem wojny – zdefiniowanie obcego i pozbawienie go praw. Kolejne dwa – odizolowanie w gettach i mordowanie – Niemcy i ich kolaboranci realizowali stopniowo wraz z toczonymi działaniami wojennymi w Europie.

Bezprecedensowość Holokaustu jako „nowoczesnego” ludobójstwa polegała na wprzęgnięciu całego aparatu państwowego w jego realizację, zaangażowaniu nauki w proces mordowania (medycyna, inżynieria, chemia, statystyka) oraz wykorzystaniu materiału ludzkiego do produkcji przemysłowej. Zagładę przeżył co trzeci europejski Żyd.

 

do góry