Nawigacja

Aktualności

Konferencja podsumowująca dwa projekty historyczne – Kielce, 27 maja 2022

27 maja 2022 r. o godz. 10 w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpocznie się konferencja podsumowująca projekty historyczne „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii” i „Akademia Źródeł Historycznych”.

Program

  • 10.00-10.30 – otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości
  • 10.30-10.50 – gry online w edukacji historycznej IPN – Edyta Krężołek, Delegatura IPN w Kielcach
  • 10.50-11.10 – patroni kieleckich ulic – Krzysztof Myśliński, Muzeum Historii Kielc
  • 11.10-11.40 – emotikony językiem przyszłości? – Waldemar Białousz, ŚCDN, nauczyciel metodyk
  • 11.40-12.00 – przerwa
  • 12.00-12.30 – podsumowanie projektu „Królewski Storytelling” – Katarzyna Malicka-Pędzik, ŚCDN
  • 12.30-13.15 – podsumowanie projektów „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii”, „Akademia Źródeł Historycznych”
  • 13.15-13.30 – zakończenie konferencji

„Świętokrzyscy Pasjonaci Historii” – pierwsza edycja projektu, „Szkoła Dawniej i Dzisiaj”, adresowana była do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Projekt był przeznaczony do realizacji w ramach zajęć dodatkowych, np. kół historycznych lub wzbogacenie zadań postawy programowej z historii. Przeprowadzone zostały szkolenia, które pozwoliły na wykonanie wielodyscyplinarnych zadań.

„Akademia Źródeł Historycznych” – projekt metodyczny dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którego celem było wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie analizy źródeł pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z historii. W edycji 2021/2022 nauczyciele zgłębiali tajniki analizy tekstu pisanego, plakatu, karykatury i obrazu.

Projekty zorganizowane zostały przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Delegaturę IPN w Kielcach, Muzeum Historii Kielc oraz Archiwum Państwowe w Kielcach. Patronat honorowy nad inicjatywą objęli wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, senator Krzysztof Słoń, marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

 

do góry