Nawigacja

Aktualności

„Pytania o tożsamość i politykę historyczną. Między Wyszyńskim a współczesnością”. Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie

7 czerwca 2022 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie odbyło się spotkanie dyskusyjne z cyklu „Prymas na Skałce. Wiara – patriotyzm – tożsamość – pamięć”.

Spotkanie rozpoczął o. dr Mariusz Tabulski OSPPE, witając uczestników wydarzenia jako gospodarz miejsca. Następnie głos zabrała dr hab. Łucja Marek, która odczytała list od dr. hab. Filipa Musiała, dyrektora krakowskiego IPN.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział prof. dr hab. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej), ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski).  Rozmowę poprowadził dr Andrzej Sznajder (Instytut Pamięci Narodowej).

Bohaterem cyklu spotkań na Skałce jest kard. Stefan Wyszyński – kapłan, wychowawca, społecznik, głowa Kościoła w czasach komunistycznych, okrzyknięty „prymasem Tysiąclecia” i „interrexem narodu”. Podczas dwóch pierwszych dyskusji, które odbyły się we września i listopadzie 2021 r., mówiono o doniosłości i znaczeniu tej postaci dla Kościoła, Polski i tożsamości narodu oraz o pojmowania przez Polaków patriotyzmu. Trzecie spotkanie w marcu 2022 r. poświęcono m.in. dekomunizacji przestrzeni publicznej i znaczeniu tego procesu dla kształtowania opinii i postaw społecznych.

 

  • Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie. Fot. Tomasz Adamus (IPN)
  • Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie. Fot. Tomasz Adamus (IPN)
  • Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie. Fot. Tomasz Adamus (IPN)
  • Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie. Fot. Tomasz Adamus (IPN)
  • Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie. Fot. Tomasz Adamus (IPN)
  • Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie. Fot. Tomasz Adamus (IPN)
do góry