Nawigacja

Aktualności

„Ziemianie i wieś. Sąsiedzi na rzecz sprawy narodowej 1918-1921”. Warsztaty online dla nauczycieli

  • dr hab. Tomasz Kargol. Fot. IPN
    dr hab. Tomasz Kargol. Fot. IPN

12 stycznia 2021 r. odbyły się warsztaty online dla nauczycieli pt. „Ziemianie i wieś. Sąsiedzi na rzecz sprawy narodowej 1918-1921”, które poprowadził dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ).

Historyk zaprezentował szereg źródeł z epoki ukazujących postawy ziemiaństwa wobec mieszkańców wsi w okresie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dr Kargol przedstawił problemy społeczne, gospodarcze i polityczne, z którymi borykali się w tym czasie mieszkańcy wsi. Najważniejszym wątkiem wykładu była próba ułożenia relacji między ziemiaństwem a chłopami i robotnikami rolnymi na przykładzie wybranych postaci i ich działań w lokalnych środowiskach.

Warsztaty odbyły się na platformie Zoom. Zostały też nagrane, a materiał filmowy po opracowaniu opublikujemy na stronach internetowych organizatorów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”. Było to pierwsze z serii  spotkań z naukowcami, ekspertami w dziedzinie historii ziemiaństwa i polskiej wsi, które będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach.

Dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ, ur. 1975, historyk, adiunkt w Instytucie Historii UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno-gospodarczej Galicji i dziejach ziemiaństwa w XIX i XX stuleciu. Najważniejsze publikacje to: „Od kółek ziemian do Związku Ziemian w Krakowie. Ruch organizacyjny ziemiaństwa w zachodniej Galicji i Małopolsce” 1906-1939, Kraków 2010, „Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918”, Kraków 2012, „Rzymskokatolickie instytucje religijne w miastach Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku”, Kraków-Lwów 2020.

do góry