Nawigacja

Aktualności

Kraków. Wyniki gry miejskiej „Orła WRON-a nie pokona”

  • Kraków. Gra miejska „Orła WRON-a nie pokona”. Fot. IPN
    Kraków. Gra miejska „Orła WRON-a nie pokona”. Fot. IPN

13 grudnia 2021 r. w Krakowie odbyła się gra miejska „Orła WRON-a nie pokona”, która przybliżyła uczestnikom realia stanu wojennego. Wszystkim uczniom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w grze.

Do rywalizacji stanęło sześć drużyn. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, pod opieką Anety Polit. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, pod opieką Moniki Stach. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga, pod opieką Magdaleny Kunysz.

Podczas gry uczniowie mieli wejść w role młodych opozycjonistów. Sytuacja w pierwszych dniach trwania stanu wojennego wymusiła na nich podjęcie działań konspiracyjnych, zmierzających do przeciwdziałania warunkom narzuconym przez komunistyczny reżim, w pierwszej kolejności udzielenia pomocy osobom internowanym.

Uczestnicy gry podążali śladami historycznych miejsc związanych z oporem społecznym w Krakowie w latach 80. XX wieku. Przed bazyliką jezuitów zapalili znicz pod tablicą ofiar stanu wojennego, następnie zaopatrzeni w materiały edukacyjne dotarli do klasztoru dominikanów, gdzie przy Duszpasterstwie Akademickim Beczka rozwijała się opozycja tworzona przez krakowskich studentów.

Próbując uzyskać pomoc dla osób internowanych uczniowie odwiedzili kurię metropolitalną w Krakowie. W pewnym momencie gry, angażując się w działalność konspiracyjną, doświadczyli interwencji funkcjonariuszy SB, która zakończyła się przesłuchaniem w siedzibie WUSW w Krakowie. Właściwa postawa podczas przesłuchania, wynikająca ze znajomości instrukcji obowiązujących w działalności konspiracyjnej, pozwoliła uniknąć aresztowania. Ostatecznie uczniowie dotarli do komitetu strajkowego i tym samym pomyślnie zakończyli powierzoną im misję.

Dzięki uprzejmości prezesa Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego dr. hab. Andrzeja Drożdża, młodzież – już poza konkurencją – mogła poznać autentyczne publikacje podziemnych wydawnictw oraz funkcjonowanie powielaczy.

do góry