Nawigacja

Aktualności

Audycja „Bohaterowie stanu wojennego. Józef Płoskonka” – Radio Kielce, 21 listopada 2021

  • Józef Płoskonka
    Józef Płoskonka

Najbliższa audycja z cyklu „Bohaterowie stanu wojennego” dotyczyć będzie działalności opozycyjnej pracownika naukowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, fizyka, dr. Józefa Płoskonki. Słuchajcie na falach Radia Kielce, 21 listopada 2021 r. od godz. 7.40.

Pochodzący z Krakowa dr Płoskonka pracował na kieleckiej uczelni od 1975 r. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” zaangażował się w tworzenie struktur związkowych na WSP. Został wybrany wiceprzewodniczącym komisji zakładowej „Solidarności”. Uczestniczył w akcjach strajkowych i innych działaniach związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Od 13 grudnia 1981 r. był przetrzymywany w ośrodku odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Zwolniono go 29 kwietnia 1982 r.

Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia zaangażował się w działalność podziemną. W latach 1982-1985 był członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach. Od maja 1983 r. do 1987 r. był pełnomocnikiem regionu w KOS Regionu Świętokrzyskiego i kolporterem wydawnictw podziemnych. 27 marca 1986 r. został aresztowany podczas kolportażu „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego »Tematy«”. Dwa dni później Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na półtora roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Po wyroku usunięto go z uczelni. Przez kolejne lata nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia, pracował dorywczo m.in. prowadząc warsztat meblarski. Został przywrócony do pracy na WSP dopiero po zmianie systemu.

Wiosną 1989 r. zaangażował się w organizację wyborów czerwcowych w woj. kieleckim. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. W latach 1989-1990 był dyrektorem biura poselsko-senatorskiego OKP. W latach 1990-1994 pełnił funkcje wojewody kieleckiego, w kolejnych latach pracował nad reformą administracyjną. W latach 1998-2001 był wiceministerem spraw wewnętrznych i administracji, od 2002 doradcą prezesa Najwyżej Izby Kontroli.

Jest autorem prac naukowych z dziedziny fizyki oraz zarządzania publicznego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

do góry