Nawigacja

Aktualności

Wykład „Pomiędzy niemiecką okupacją a sowieckim zniewoleniem. Historia społeczna przyczółka sandomierskiego (lipiec 1944 ‒ styczeń 1945)” – Sandomierz, 19 listopada 2021

Okoliczności ustanowienia przyczółka sandomierskiego, instalowanie władzy komunistycznej oraz życie codzienne jego mieszkańców będą tematem kolejnego wykładu w ramach cyklu Sandomierskie Spotkania Naukowe. Prelekcję wygłosi Robert Piwko z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach. Spotkanie odbędzie się w sandomierskim Ratuszu (Rynek 1), 19 listopada 2021 r. Początek o godz. 17.

Prelegent wskaże czynniki, które wpłynęły na warunki i jakość życia społeczności trzech powiatów: sandomierskiego, stopnickiego i opatowskiego w drugiej połowie 1944 r. Omówione zostaną również przykłady represyjnej działalności funkcjonariuszy sowieckich i polskich organów bezpieczeństwa.

Ponadto przedstawione zostaną negatywne skutki stacjonowania żołnierzy Armii Czerwonej – zajmowanie budynków, nadmierna eksploatacja gospodarcza oraz przypadki przestępstw. Obecność sił wojskowych wiązała się z koniecznością wypełniania przez cywilnych mieszkańców szeregu obowiązków związanych z utrzymaniem Armii Czerwonej. Zniszczone, przyczółkowe wioski zostały zobligowane m.in. do dostarczenia określonej liczby produktów żywnościowych, płodów rolnych, materiałów budowalnych oraz udziału w pracach. Oddzielnym problemem pozostają skutki przestępczej aktywności żołnierzy lub grup czerwonoarmistów, dokonujących napadów i grabieży polskich gospodarstw rolnych.

Organizatorami wydarzenia są Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Urząd Miasta w Sandomierzu.

 

do góry