Nawigacja

Aktualności

W Kielcach odbyła się konferencja naukowa „Życiorysy niepokornych. Władysław Kosterski-Spalski (1892-1973)”

25 listopada 2021 r. podczas II konferencji z cyklu „Życiorysy niepokornych” w Kielcach historycy przypomnieli postać Władysława Kosterskiego-Spalskiego, uczestnika obu wojen światowych. Obrady odbyły się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach.

Władysław Kosterski-Spalski jako sympatyk Piłsudskiego w dwudziestoleciu międzywojennym został członkiem rady miasta oraz ławnikiem, kształtującym politykę Kielc do 1939 r. Ponadto należał m.in. do Związku Strzeleckiego. W czasie II wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną, pracując w komórkach wywiadu ZWZ-AK. Po 1945 r. zaangażował się w prace PTK i PTTK.

– Bohater drugiej edycji konferencji Władysław Kosterski-Spalski jest osobą niezwykle interesującą, ale dla większości mieszkańców Kielc zupełnie nieznaną. W okresie II wojny światowej służył w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej jako oficer wywiadu. Udało mu się ustalić miejsce składowania archiwum polskiego Sztabu Generalnego zdeponowane w Berlinie, czyli wszystkie materiały dotyczące wojskowości w międzywojennej Polsce. Pozwoliło to na zbombardowanie całego składu i zniszczenie tajnych dokumentów – powiedział dr Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach.

Podczas konferencji zaprezentowano również publikację poświęconą Stefanowi Artwińskiemu, ostatniemu przedwojennemu prezydentowi Kielc. Książka jest pokłosiem I edycji konferencji „Życiorysy niepokornych”.

– Stefan Artwiński kierował się modelem ideowym, który zakładał, że w sytuacji granicznej należy włączyć się w walkę o wolność. Przez wiele lat był zaangażowany społecznie. Jego życiorys i dokonania pokazują, że mieliśmy do czynienia z człowiekiem niepokornym. Dlatego to studia poświęcone jemu i czasom, w których żył rozpoczęły cykl konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Życiorysy niepokornych”. Zamiarem organizatorów jest, by każda sesja kończyła się wydawnictwem zawierającym studia i szkice biograficzne oraz problemowe związane z bohaterami konferencji – dodał dr Jedynak.

W ramach konferencji „Życiorysy niepokornych” przypominamy sylwetki osób, które w życiu kierowały się etosem działacza społecznego, ryzykując niejednokrotnie własną karierę i bezpieczeństwo w imię wolności i godności drugiego człowieka. Organizatorami konferencji są Delegatura IPN w Kielcach i Muzeum Historii Kielc.

do góry