Nawigacja

Aktualności

Rondo Janusza Kurtyki w Krakowie

Rondo w pobliżu Muzeum AK w Krakowie nosi imię Janusza Kurtyki, prezesa IPN w latach 2005-2010, który zginął w katastrofie smoleńskiej. 12 października 2021 r. w uroczystości na ul. Wita Stwosza uczestniczyli m.in. prezes IPN dr Karol Nawrocki, jego zastępca dr hab. Karol Polejowski i prof. Piotr Franaszek, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN.

– Miejsca w przestrzeni publicznej nie są tylko miejscami lokalizacji. Są też wyrazem społecznego, narodowego i lokalnego szacunku. Są często mapami opowieści krajobrazowej czy historycznej. Są też kompasem wartości, które mówią nam, jak powinniśmy żyć, aby cieszyć się wolną, niepodległą Polską. I dzisiaj z tego ronda, za sprawą Janusza Kurtyki, popłynie przywiązanie do wolności. Zwykł mawiać, że chciałby żyć w kraju wolnym i z wolnymi ludźmi. Popłynie wspomnienie solidarności. Solidarności wobec osób pokrzywdzonych przez dwa reżimy totalitarne. Każdy, kto wjedzie na to rondo, spotka się z człowiekiem, w którego sercu był etos służby Rzeczpospolitej Polskiej i etos pracy dla Polski – powiedział dr Nawrocki podczas uroczystości w Krakowie.

Oprócz przedstawicieli IPN na uroczystości obecni byli m.in. Zuzanna Kurtyka i Paweł Kurtyka, prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski, wicewojewoda Ryszard Pagacz, dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej oraz dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum AK.

Przed południem złożono kwiaty na grobie Janusza Kurtyki w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Po uroczystości na rondzie, w Muzeum AK wyświetlono film „Trwajcie! Janusz Kurtyka. Instytut Pamięci Narodowej 2005-2010”.

  • Delegacja IPN złożyła kwiaty na grobie Janusza Kurtyki. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
    Delegacja IPN złożyła kwiaty na grobie Janusza Kurtyki. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
  • Delegacja IPN złożyła kwiaty na grobie Janusza Kurtyki. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
    Delegacja IPN złożyła kwiaty na grobie Janusza Kurtyki. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
  • Delegacja IPN złożyła kwiaty na grobie Janusza Kurtyki. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
    Delegacja IPN złożyła kwiaty na grobie Janusza Kurtyki. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)

Janusz Kurtyka

„Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni” – te słowa Janusza Kurtyki najlepiej obrazują jego kredo życiowe. Urodził się w Krakowie. Był historykiem, znawcą Polski średniowiecznej i badaczem jej dziejów najnowszych. Jako licealista współpracował z opozycyjnym Studenckim Komitetem Solidarności. Kolportował ulotki jeszcze przed Sierpniem ’80. W 1980 r. zaangażował się w niezależny ruch studencki. Był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował historię. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozwijał konspiracyjne struktury NZS-u w Krakowie i w Nowej Hucie.  

Po studiach podjął pracę w Instytucie Historii PAN, gdzie w 1995 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk humanistycznych. W 2000 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2000-2005 Janusz Kurtyka był organizatorem i dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie. W 2005 r. Sejm powołał go na stanowisko prezesa Instytutu. Jego misję przerwała tragiczna śmierć w katastrofie smoleńskiej, w drodze na uroczystości rocznicowe w Katyniu, 10 kwietnia 2010 r.

Janusz Kurtyka był także m.in. redaktorem naczelnym „Zeszytów Historycznych WiN-u” i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

Na wniosek radnego Adama Kality, na sesji 7 lipca 2021 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła nadać imię Janusza Kurtyki rondu w ciągu ul. Wita Stwosza.

do góry