Nawigacja

Aktualności

79. rocznica zagłady Żydów z getta w Kielcach

20 sierpnia 2021 r. pod pomnikiem Menora w Kielcach upamiętniono ofiary zagłady kieleckiego getta. W uroczystości, której organizatorem było Stowarzyszenie im. Jana Karskiego wzięła udział naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita.

W dniach 20-24 sierpnia 1942 r. do obozu w Treblince wywieziono z Kielc prawie 21 tys. Żydów. W tym czasie w Kielcach Niemcy zabili 1500 osób. Po zakończeniu wysiedlenia w mieście pozostało około dwóch tysięcy Żydów, których uwięziono w obozie przy ul. Stolarskiej i Jasnej z przeznaczeniem do niewolniczej pracy. Z kieleckiego getta do czasu zakończenia II wojny światowej ocalało zaledwie 400 osób.

Getto zostało utworzone wiosną 1941 r. Wszystkich Żydów wysiedlono z ich mieszkań, ograbiono z majątków i wszelkich posiadłości. Prawie 30 tys. ludzi stłoczono w 500 domach. Oficjalna racja żywnościowa wynosiła 130 gramów chleba na dwa dni dla jednej osoby. W ciągu roku z głodu, chorób i wycieńczenia zmarło sześć tysięcy osób. Wszystkich mieszkańców obowiązywał nakaz pracy. Niemcy przeprowadzali masowe egzekucje i wywózkę do obozów koncentracyjnych. Żydów zabijano na ulicach, w więzieniu przy ul. Zamkowej oraz na terenie cmentarza żydowskiego na Pakoszu. Pomiędzy Silnicą a ul. Nowy Świat utworzono drugi prowizoryczny cmentarz.

do góry